Laat je licht schijnen

Door Wieke | 12 december 2017

'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.'

Vroeger was dit één van mijn lievelingsliedjes met Kerst. Gek dat je zo’n liedje nooit verleert, ook als je het jarenlang niet meer zingt! Het past bij Kerst. Met Kerst steken we kaarsjes aan. Maar nu ik erover nadenk: een kaarsje geeft niet zo veel licht.

Jezus zegt: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop de berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee men zet hem op een standaard zodat het licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Dit staat in Mattheüs 5: 14-16. Eigenlijk staat er: kom uit jouw kleine hoekje waar je je wilt verstoppen en laat je licht schijnen voor de mensen. Denk niet te klein over jezelf, want ik ben het licht van de wereld en jij bent één met mij. Dus sta op uit je kleine hoekje en schitter. Je licht is gekomen! Laat dat licht schijnen voor de mensen.

Onze grootste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn.

Onze grootste angst is dat we buitengewoon krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze schaduw, dat ons het meest beangstigt.We vragen ons af:

wie ben ik om briljant, knap, getalenteerd en fantastisch te zijn?

Maar, wie ben jij om dat 
níet te zijn?

Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan je klein maken,
opdat niemand om je heen zich onzeker voelt.

We zijn allemaal gemaakt om te stralen, zoals kinderen doen.

Dat zit niet in sommigen van ons, maar in iedereen.En als we ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen de toestemming om hetzelfde te doen.

Zodra we bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Dit is een prachtig gedicht van Marianne Williamson.

Mooi! Als ik mijn licht laat stralen, geef ik anderen toestemming dat ook te doen! Maar dan komt het aan op zelfaanvaarding. Wat ontstaan er in de loop van ons leven veel scheurtjes in het gevoel dat we over onszelf hebben. Als we het licht dan in onszelf gaan zoeken, bestaat de kans dat we er toch maar snel een korenmaat overheen zetten of dat we wegkruipen in ons kleine hoekje!

Maar God heeft ons van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, staat in Romeinen 8: 29. Hij is het licht. We hoeven dat niet in onszelf te zoeken. Hij is gekomen om de oorspronkelijke positie, die wij hadden in het paradijs, te herstellen. Bijna goddelijk. Misschien zie je het zelf niet altijd, maar God is het altijd in ons blijven zien en hij roept ons tevoorschijn in Zijn licht.

Kom maar, aanvaard jezelf in Jezus laat je licht schijnen voor de mensen!

 

Blogs