Open armen

Door Wieke | maart 2019

Die man ontvangt zondaars en eet met hen!

Ja, zegt Jezus, want dit is de normale gang van zaken in het koninkrijk van mijn Vader. Als je bidt: 'Laat uw koninkrijk komen', dan bid je hierom. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik jullie. En dan zijn dit de principes: Raakt iemand de weg kwijt, ga zoeken tot je diegene gevonden hebt! Kiest iemand er zelf voor om een verkeerde weg in te slaan, houd je hart en je huis open en oordeel niet.

Zoals een herder zou doen met een schaapje dat verdwaald is. Het is achterop geraakt om wat voor reden dan ook en kan zelf de weg niet meer vinden. De herder gaat op zoek en rust niet tot hij het heeft gevonden. Dan neemt hij het op zijn schouders en brengt het vol vreugde naar huis. Maar ook zoals de vader die zijn terugkerende zoon tegemoet rent, zijn armen om hem heen slaat, mooie kleren laat halen en een ring voor om zijn vinger. Geen oordeel, maar vreugde en feest. Deze verhalen kun je lezen in Lucas 15.

Om terug te keren had deze zoon veel moed nodig. Hij had een losbandig leven geleid, al z'n geld er doorheen gejaagd en was geëindigd bij de varkens. Hij zat waarschijnlijk vol schaamte en voelde zich niet meer waard om de zoon van genoemd te worden. Schaamte tast je zelfbeeld aan. Wat je gedaan hebt klopt niet met het beeld dat je van jezelf hebt, met je behoefte om jezelf te zien als een redelijk moreel en slim persoon. Daarom zorgt schaamte ervoor dat je je terugtrekt, maar ook dat je boos wordt als iemand er iets over zegt. Je voelt je betrapt en het liefst ontken je het. Stel dat er dan ook nog mensen klaarstaan met hun oordeel...

Wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen...

Want, zegt Jezus, jullie brengen bijvoorbeeld wel een vrouw bij mij waarvan je weet dat ze vreemd is gegaan. Maar hoe zit het eigenlijk met jullie eigen hart? Wie heeft nog nooit fantasieën gehad over de vrouw of de man van een ander? Jullie beoordelen elkaar op basis van wat je ziet, maar ik kijk veel dieper dan dat. Ik weet dat jullie vastlopen, fouten maken, een verkeerde afslag nemen. Maar ook dat sommigen de weg kwijtraken zoals het schaapje. Dat schaapje wilde misschien wel mee met de kudde, maar raakte achterop en kon toen zelf de weg niet meer vinden.

Sommigen hebben het nodig dat ze gevonden worden. Op de schouders genomen. Niet dat hen van een afstandje verteld wordt wat ze eigenlijk zouden moeten doen of welke weg ze zouden moeten volgen. Van een afstand kun je niet zien waar iemand misschien in verstrikt zit. Of hoe moe iemand is.

Anderen, die weg zelf terugvinden, hebben open armen nodig. Mooie kleren en een ring. Eerherstel in plaats van de schandpaal. Want daar ben Ik al geweest, in de plaats van jullie allemaal. Niet één uitgezonderd. En ik heb alle schaamte met me meegenomen.

Zie, Ik sta aan je deur en ik klop. Het maakt niet uit dat je een zondaar bent of gefaald hebt. Mag ik met je eten? Ik heb water meegenomen. Levend water.

Blogs