Veertigdagentijd

Door Wieke | maart 2019

De veertigdagentijd is aangebroken. Voor veel mensen een tijd om te minderen met bijvoorbeeld Facebook, Instagram of eten. Of om mee te doen met een veertigdagentijdactie of challenge. Ik zal heel eerlijk bekennen dat ik dit nog nooit heb gedaan… Ik kon er nooit zoveel mee en dacht: ‘Als ik het doe, welk doel dient het dan?’ Ook dit jaar heb ik het weer voorbij zien komen en kwam de vraag in mij op of we hier met Stichting E-pastoraat iets mee kunnen of zelfs moeten. In dat geval ben ik al te laat, want de veertigdagentijd is gister begonnen…

In de bijbel zijn veel verhalen te vinden waarin het getal 40 een belangrijke rol speelt. Terwijl ik over dit alles nadacht en ook aan God vroeg wat ik hiermee aan moet, werd ik bepaald bij een opmerkelijk verhaal waarin ook het getal 40 een plaats heeft in 1 Samuel 17: 16 – Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, veertig dagen lang, en bleef dan staan wachten. Goliath, ook wel bekend als de reus Goliath, tart het volk veertig dagen lang. Totdat David op een dag door zijn vader op pad gestuurd wordt met een zak brood voor zijn broers in het legerkamp. Hij hoort het allemaal aan en zegt dan tegen Saul: ‘We hoeven om één Filistijn de moed toch niet te verliezen? Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ Er wordt wel eens gezegd dat we te maken krijgen met reuzen in ons leven om de David in onszelf te ontdekken.

Saul wil David nog zijn eigen wapenrustig aantrekken in een poging hem te beschermen. Maar David trekt het net zo snel weer uit. De uitrusting past niet. Hij gaat Goliath tegemoet met zijn slinger in zijn hand en vijf ronde stenen in zijn herderstas. De afloop kennen we allemaal: David trof Goliath dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Leanne Payne schrijft dat ze in een periode waarin ze veel strijd en tegenstand ervoer wanhopig uitriep: ‘Heer, hoe moet ik voor mijn vijanden bidden?’ God sprak haar in die tijd aan door het verhaal van David en Goliath. Ze vroeg: ‘Wat is de gladde, steen die op uw bevel weggeslingerd wordt om de vijand van het kruis en uw boodschap te stoppen?’ Het antwoord kwam onmiddellijk: ‘Waarheid, waarheid zal het doel raken.’

Maar wat is die waarheid en wat kunnen we hiermee in deze veertigdagentijd? Om daar een antwoord op te vinden wil ik graag inzoomen op wat er vooraf ging aan de veertig dagen en nachten die Jezus in de woestijn doorbracht: Matteüs 3: 16-17 – ‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ In de joodse traditie wordt het zoonschap toevertrouwd aan zonen die de leeftijd van 30 jaar bereiken. Aan de zoon wordt daarmee alle verantwoordelijkheid en gezag toevertrouwd door zijn vader. En de vader spreekt op dat moment dezelfde woorden die God de Vader over zijn Zoon uitsprak. Wat een kracht en vertrouwen gaat hiervan uit! Nadat Jezus gedoopt werd vertrouwde zijn Vader hem het Zoonschap toe. Met alle verantwoordelijkheid, gezag en autoriteit die daarbij hoort.

In mijn vorige blog schreef ik dat Jezus zegt: ‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik jullie’ Zijn doop was profetisch. Hij had geen zonden gedaan en hoefde niet af te sterven aan zijn oude leven. Maar hij liet met zijn doop weten dat hij onze zonden op zich zou nemen. In Hem staan wij op in een nieuw leven en ontvangen wij ook het zoonschap. Dat is de waarheid, de steen van David.

In Efeze 6: 10 staat: Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan (niet die van Saul) om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Hij zal er alles aan doen om ons dat zoonschap te laten verliezen (zoals hij dat ook bij Jezus heeft geprobeerd in de woestijn). Draag daarom bovenal het schild waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

Ik heb erover nagedacht wat je hier concreet mee zou kunnen doen deze 40 (39…) dagen. Misschien zou je erover na kunnen denken hoe jij aangevochten wordt als het gaat om het zoonschap. Wat staat jou in de weg om het zoonschap te aanvaarden? Om echt op te staan in een nieuw leven. Schrijf het eens op en breng het bij God. Ontvang van Hem de woorden: 'Dit is mijn geliefde kind in wie ik vreugde vind!' Zoek Zijn bevestiging de komende periode in plaats van die van mensen.

Blogs