Kijk ons leven!

Door Wieke | april 2020


Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt zijn liefdevolle lessen.1

Ik heb mee mogen werken aan het boek 'Kijk ons leven!' een samenwerking van Sestra en LUME. In het boek vind je verhalen en quotes van meer dan 50 vrouwen. Het zijn inspirerende vrouwen. Maar als je al die inspirerende verhalen leest, zou je je zomaar af kunnen vragen hoe inspirerend je eigenlijk zelf bent. Of zoals Hagar Prins zich afvraagt in het boek: 'Waar zijn de moeder Theresa's van onze generatie? Vrouwen die niet alleen hun omgeving veranderen, maar ook een grote inspiratiebron zijn voor anderen?'2

In de afgelopen weken moest mijn dochter een opdracht maken over Esther uit de bijbel. Esther had er zo tussen gepast in het boek! Als jong, Joods meisje wordt ze door Ahasveros uitgekozen om zijn nieuwe Koningin te worden. Stel je voor! En als het Joodse volk bedreigd wordt, riskeert ze haar eigen leven. 'Kom ik om, dan kom ik om', zegt ze.3 Moedig! Maar wat betekent moedig? Dat is één van de vragen die mijn dochter moest beantwoorden. Volgens Nelson Mandela betekent moed niet de afwezigheid van angst. Je kunt dus bang zijn, maar toch moedig! 'Wanneer ben je zelf moedig geweest?' Ook een vraag en nog best lastig te beantwoorden!

Zou ik net zo moedig als Esther zijn geweest? Of als veel van de vrouwen in het boek. Ik moest denken aan de volgende quote (ik weet niet van wie het is):

Strong women
Let we know them
Let we be them
Let we raise them

Let we know them. Daar begint het mee. Mijn moeder bijvoorbeeld. Bescheiden, niet op de voorgrond. Maar toch haar gedichten uitgegeven in een bundeltje. Moedig! Maar ook kwetsbaar... Over haar eigen moeder schrijft ze daarin het volgende.

Vertrouwen

De dag
beginnend
nam ze
de bijbel
haar dagboek
en las

De dag
beginnend
vouwde ze
haar handen
sloot haar ogen
en bad

De dag
begonnen
ging ze
aan
het werk
in vertrouwen

Op de schouders van deze gelovige vrouwen mag ik staan. Bescheiden, niet op de voorgrond.

Let we know them. Margreet, een vriendin uit mijn jeugd. Over wie ik ook zomaar had kunnen schrijven in het boek. Na haar opleiding tot verloskundige in België is ze teruggekeerd naar Zuid-Afrika, haar geboorteland. In 2004 heeft ze daar, in samenwerking met iemand anders, een gezondheidskliniek opgericht. Lokale overheden konden niet voorzien in goede zorg voor vrouwen in met name de sloppenwijken. Wat begon als een klein initiatief om baby's te wegen en jonge moeders informatie te geven over zwangerschap en ouderschap, is uitgegroeid tot een kliniek waar de volledige primaire zorg verleend wordt aan steeds meer moeders en hun baby's.4 Margreet heeft haar academische graad gehaald en is tegenwoordig General Manager van het Sister Lilian Centre. Ze maakt zich o.a. hard voor een betere geboortecultuur in Zuid-Afrika, waarbij zwangerschap en geboorte benaderd worden als een natuurlijk proces in plaats van ziekte.

Maar in dit alles heeft ze ontdekt dat ze zoveel meer is dan de som van haar talenten, graden en wat ze bereikt heeft. Deze dingen bepalen uiteindelijk niet wie ze is en hoe geliefd ze is. Pas toen ze haar eigen verlangens liet sterven, werden ze door God aan haar teruggegeven. Op een manier die al haar verwachtingen te boven gaan! Gister las ik in mijn dagboekje de volgende zin: 'I died tot set you free, and that includes freedom from compulsive planning.'5 Vandaag las ik dit mooie interview met deze vriendin van vroeger, waarin zij daarvan getuigt! Dat is vast geen toeval, want dat bestaat ook niet!

Let we be them. Als we dwangmatig proberen ons leven uit te stippelen en te plannen, dienen we de afgod die 'Controle' heet. Wanneer we dat doen, kunnen we Gods stem niet horen en niet reageren op Zijn initiatieven.6 Er is een blauwdruk voor ons leven, zegt Dr. Caroline Leaf, de vrouw over wie ik heb geschreven in het boek.7 We zijn allemaal een stukje van de fantastische puzzel van het leven. Waarin we allemaal iets toevoegen wat niemand anders kan: Esther, mijn moeder, haar moeder, Margreet, moeder Theresa, Caroline Leaf en al die fantastisch mooie vrouwen in het boek. Maar ook ikzelf, en jij. We hoeven onszelf niet te vergelijken met anderen. Want als ik niet mezelf ben en als jij niet jezelf bent, zal de wereld dat stukje van God dat wij reflecteren mislopen!

Strong women
Let we know them
Let we be them
Let we raise them

 

1. Spreuken 31:10a, 25-26
2. Kijk ons leven! - blz 97

3. E
ster 4:16b
4. Meer lezen over deze kliniek kan via: http://www.hmbc.co.za
5. Sarah
Young, Jesus Calling - Devotions for every day of the year, blz 116
6. Sarah Young, Jesus Calling - Devotions for every day of the year
, blz 116
7. Kijk ons Leven! - blz 99

Blogs