Kosteloos

E-pastoraat is kosteloos

De pastorale hulp kost je niets. E-pastoraat is daardoor toegankeljk voor iedereen. Met dank aan onze donateurs.


Voor de diensten die Stichting E-pastoraat aanbiedt hoef je niet te betalen. We vinden het namelijk belangrijk dat kosten geen drempel vormen voor iemand die pastorale hulp nodig heeft.
We kunnen dit doen door de steun van donateurs. Dit zijn mensen die ons werk een warm hart toedragen. Dit zijn onder andere mensen zijn die zelf een pastoraal traject hebben gehad. Aan het einde van je traject vragen we je ons te helpen door ons financieel te steunen. Op deze manier blijven de diensten kosteloos en kunnen we meer mannen en vrouwen bereiken. Uiteraard bent je hier niet toe verplicht.


Naar E-pastoraat voor mannenNaar E-pastoraat voor vrouwenWil je geen pastoraal traject volgen, maar draag je het werk van de stichting wel een warm hart toe? Dan is jouw ondersteuning door middel van gebed en/of een gift van harte welkom! Stichting E-pastoraat is als ANBI aangewezen.


Doneren red