Geef jij hen te eten

Door Wieke | augustus 2020


Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtenbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers vanuit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.1

Soms is de nood in iemands leven zo groot, dat het me ineens kan bevliegen: 'Heer, ik weet het ook niet! Wie ben ik? Wat kan ik doen?' Ik kan daar echt mee worstelen. Aan de ene kant geloof ik en weet ik dat God herstelt en dat er echt hoop is voor iedereen, aan de andere kant slaat de twijfel soms toe als ik bijvoorbeeld het verhaal van iemand lees in mijn werk voor Stichting E-pastoraat.

Ik kan daar ook wel eens opstandig van worden. Voor God is het helemaal niet moeilijk om ons te herstellen en te genezen, waarom is de praktijk dan soms zo weerbarstig? Daar kunnen natuurlijk een heleboel redenen voor zijn, die ik ook wel ken. Maar terwijl ik hier de afgelopen weken mee aan het stoeien was, kwam als antwoord steeds: 'Ik stuur jou, geef jij hen te eten.' Tot twee keer toe door een livestream die ik sinds de Coronacrisis volg.

De eerste keer ging het over Jezus die naar een afgelegen plaats was gevaren met zijn discipelen. Vlak daarvoor had hij hen uitgezonden. Ze hadden demonen uitgedreven en zieken genezen. Bij terugkomst wilde Jezus met ze naar een eenzame plaats varen om alleen te zijn en te rusten. Maar de mensen waren Hem gewoon te voet gevolgd en waren er nog eerder dan hij met de boot. Wat moet de nood groot zijn geweest! Ook niet een paar mensen, maar duizenden. Toen Jezus uit de boot stapte, zag hij de grote menigte en voelde medelijden. Ze leken op schapen zonder herder. Ze kregen nergens anders goede leiding en hulp. Jezus onderwees hen en genas de zieken. 2 Na een poosje vonden de discipelen het mooi geweest. Ze vonden dat Jezus de mensen weg moest sturen zodat ze in de omliggende dorpen eten konden kopen en overnachten. Het was een afgelegen plaats. Maar wat zegt Jezus dan? Geven jullie hun te eten!

Deze zin blijft zich sindsdien in mijn hoofd herhalen. Geef jij hen te eten... Soms is iemand in zijn of haar leven op een afgelegen, eenzame, uitzichtsloze plaats. Mijn eerste reactie kan dan zijn: iemand wegsturen. Ik kan jou niet helpen. Ik weet het ook niet. Maar Jezus zegt: 'Niet wegsturen, maar geef jij hem of haar te eten. Wat is er wel? Werk daarmee, al lijkt het te weinig. Geef het aan mij, dan zal ik het zegenen en vermenigvuldigen.' 

Terwijl deze zin nog door mijn hoofd spookte, werd ik door een ander verhaal in een andere livestream, bij hetzelfde principe bepaald. Mozes. Bij de brandende braamstuik roept God hem. God zegt: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is, ik heb hun jammerklacht gehoord en ik weet hoe ze lijden.' Meteen begonnen mijn tranen te stromen... God ziet het, Hij hoort het en Hij weet hoe groot het leed van sommige mensen is! Al lijkt dat niet altijd zo. In het verhaal stuurt God Mozes, maar Mozes zelf heeft zo zijn bedenkingen. Wie ben ik? Ik ben geen goede spreker... En als ze vragen wat de naam is van die God, wat moet ik dan zeggen? Want ja, er waren zoveel jaren van ellende en onderdrukking voorbij gegaan, dat het erop leek dat de God van Abraham, Isaak en Jacob zijn volk was vergeten! Zo voelen veel mensen zich ook!

Maar God zegt: 'Ik ben die er zal zijn.' IK ZAL ER ZIJN heeft jou gestuurd. God is zijn volk niet vergeten. Ook niet als wij twijfelen en niet weten wat we moeten zeggen. God zegt: Ik stuur jou en IK ZAL ER ZIJN. Meer hebben we niet nodig. We delen alleen de genezende bladeren uit, God doet de rest. Zoals Signa Bodishbaugh het zo mooi zegt: 'Ik ben mij ervan bewust dat ik niet altijd precies zal weten hoe ik de (genezende) bladeren in het leven van iemand anders toe moet passen, maar mij taak is ze als geschenk van God aan te bieden aan iedereen die ze nodig heeft.'

In haar boek 'Op weg naar heelheid in Christus' neemt Signa je gedurende 40 dagen (of langer als je meer tijd nodig hebt) mee op het pad naar de heelheid die God wil geven. Spreekt het je aan en wil je graag begeleiding bij dit proces, dan kun je je aanmelden voor een pastoraal traject bij Stichting E-pastoraat. Je bestelt het boek en gaat er zelf mee aan de slag. Hierover kun je dan naar wens contact hebben.

1. Openbaring 22: 1,2; Ezechiël 47: 12
2.
Zie Marcus 6: 30 - 44.

Blogs