Hunted

Door Wieke | december 2020

Waar kun je nog heen als je niemand kunt vertrouwen...

De afgelopen weken zat ik op het puntje van mijn stoel, zo leefde ik mee met de voortvluchtigen in het programma 'Hunted'. Waarin gewone burgers drie weken lang uit handen proberen te blijven van een speciale opsporingsdienst. Een klein foutje kan al fataal zijn en je verblijfplaats verraden!

In de bijbel kom je in Matteus 2 ook middenin zo'n verhaal terecht. Het verhaal van hunter Herodes en de voortvluchtigen Jozef en Maria. Gewone burgers, maar niet zomaar voortvluchtig, want ze hebben Jezus bij zich. De wijzen weten het: de pasgeboren koning van de joden. Ze hebben zijn ster gezien en dat was zo bijzonder dat ze zijn gekomen om deze koning eer te bewijzen. Wat ze niet weten is dat ze met hun komst het leven van het kindje in gevaar brengen. Want Herodes schrikt zich rot. Ook hij heeft meteen door dat dit niet zomaar een baby is. Hij roept alle priesters een wetsgeleerden bij elkaar en vraagt hen waar de messias geboren zal worden. Wat er op dat moment precies in hem omgaat weten we niet. Maar zonder het te weten bevinden al deze mensen zich middenin een groot verhaal. Het verhaal van Gods verlossingsplan en de draak die achter de vrouw en het kind aanzit ~ Openbaringen 12: 4b. 

Herodes ontpopt zich als een ware hunter. Via de wijzen probeert hij de verblijfplaats van het kindje te achterhalen. Hij kan geen pintransacties traceren of telefoontjes tappen. Maar hij veinst oprechte belangstelling: 'Ga naar Bethlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moeten jullie dat aan mij komen vertellen, zodat ook ik het kindje eer kan gaan bewijzen.' Ook wil hij precies weten wanneer ze de ster voor het eerst hebben gezien. Phishing in de tijd van Jezus. Deze informatie komt van pas wanneer blijkt dat de wijzen niet terugkomen. Herodes weet nu dat het kind niet ouder kan zijn dan 2 jaar. Plan B wordt in werking gezet: alle jongetjes tussen 0 en 2 jaar in dat gebied moeten gedood worden. Maar Jozef en Maria zijn al weg met het kind, want Gods plan faalt niet. Hij heeft zowel de wijzen als Jozef in een droom gewaarschuwd voor Herodes.

De draak is woedend. Hij is de slang, de duivel of satan, die rond gaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Hij is degene die de mensen verleidt om slechte dingen te doen ~ Openbaringen 12: 9. En hij is listig, een hunter. Hij kan zich vermommen als een engel van het licht, zodat het kwaad niet te herkennen is. Zoals Herodes veinst dat ook hij het kindje eer wil bewijzen. En de hunters in het programma valse informatie over het extractie punt verspreiden onder het netwerk van de voorvluchtingen. Ze maken een echt briefje na dat ze in handen hebben gekregen, in de hoop dat de voortvluchtigen het als echte informatie zullen aanzien en zo in de val lopen. Zo is satan en dan is het nodig dat je gewaarschuwd wordt èn dat je luistert, het echte van het onechte onderscheidt. Zodat je niet in de val loopt, maar vlucht of een andere weg kiest. Want de draak is woedend. De vrouw en het kind heeft hij niet kunnen pakken, waarna hij op zoek is gegaan naar haar andere kinderen: de Christenen die in Jezus geloven. 

Maar Gods plan faalt niet. Jezus heeft al overwonnen. Zijn koninkrijk is al gekomen. Het vuur zal ons na aan de schenen gelegd worden, het kwaad is overal om ons heen. Maar Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden! ~ Kolossenzen 1: 13,14

In die hoop leven wij! God is erbij, ook in 2021, wat er ook gebeurt! Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat...

(Op NPO3.nl kun je Hunted terugkijken)

Blogs