Algemene Voorwaarden

Stichting E-pastoraat (ook genoemd e-pastoraat) verleent pastorale zorg via de e-mail. Door je aan te melden voor een pastoraal traject accepteer je de Algemene Voorwaarden.

Definities

 1. Stichting E-pastoraat is een onafhankelijke stichting die mannen en vrouwen helpt in moeilijke en bij belangrijke vragen.
 2. Stichting E-pastoraat levert een onbetaalde dienst waarbij pastoranten professionele pastorale zorg ontvangen via de e-mail.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten tussen pastoraal werker en pastorant.
 4. Met ‘pastoraal werker’ wordt bedoeld de vrijwilliger van Stichting E-pastoraat.
 5. Met ‘pastorant’ wordt bedoeld degene met de hulpvraag.

Privacy en geheimhoudingsplicht

 1. Alles wat wordt besproken tussen de pastorant en de pastoraal werker is vertrouwelijk.
 2. Publicatie van communicatie tussen de pastorant en pastoraal werker is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. De pastorant verklaart dat hij of zij zich op geen enkele wijze voordoet als een ander.
 4. Wanneer de pastoraal werker zich door een zeer urgente levensbedreigende crisissituatie genoodzaakt voelt externe hulp in te schakelen ten behoeve van de pastorant, is het hem of haar toegestaan de persoonlijke gegevens van de pastorant hiervoor te gebruiken.
 5. Stichting E-pastoraat doet er alles aan om de communicatie goed te beveiligen en het risico op dataverlies te minimaliseren.
 6. De pastorant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van zijn eigen e-mail.
 7. Persoonlijke gegevens van pastorant zijn niet toegankelijk voor derden. Ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
 8. Bij Stichting E-pastoraat worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor registratie van giften.

Leeftijd

 1. De minimale leeftijd voor een pastoraal traject is 18 jaar.

Aansprakelijkheid

 1. De pastorant is zelf verantwoordelijk tijdens en na het pastorale traject. De pastoraal werker heeft enkel een ondersteunende functie en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Terug naar aanmelden 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden