Goed en kwaad begrijpen


Dit artikel is een vervolg op de artikelen over hechting en gezonde grenzen. We hebben gezien dat we om te worden zoals we zijn bedoeld een aantal ontwikkelingstaken af moeten ronden in ons leven. De derde, moeilijk ontwikkelingstaak in ons leven is het om leren gaan met de aanwezigheid van goed en kwaad. Dagelijks worden we geconfronteerd met het kwaad in onszelf, andere mensen en de wereld om ons heen. We verlangen naar een betere wereld. Daar kunnen we op stuk lopen. Uit onszelf willen we nog steeds goed zijn, maar dat zijn we niet en dat kunnen we niet aanvaarden.

Om het leven goed aan te kunnen, moeten we een manier vinden om goed en kwaad een plek te geven. We moeten een volwassen visie verwerven op goed en kwaad. Werken aan deze taak en de andere ontwikkelingstaken houdt in dat je volwassen wordt en groeit naar het beeld van God. Om te kunnen groeien zijn drie ingrediënten nodig:

1. Genade: 
Dit komt tot uiting in Gods vergeving en onvoorwaardelijke verbintenis met ons. Of zoals Ann Voskamp het zegt: Grace embraces you beore you prove anything and after you've done everything wrong (voordat je jezelf hebt bewezen en nadat alles fout is gegaan, is er genade). 

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.’ ~ Romeinen 15:7

2. Waarheid: 
Gods waarheid leidt ons naar wat echt is en klopt. Jezus is vol van genade en waarheid. Deze twee moeten in balans zijn. Samen draaien ze de gevolgen van de zondeval terug: scheiding van God en van anderen. Echte intimiteit komt wanneer er naast onvoorwaardelijke liefde en acceptatie ook de waarheid is over wie we echt zijn. Waarheid zonder genade vernietigt ons. Daarom is het nodig dat we Gods genade heel goed begrijpen wanneer we onszelf onder ogen komen. Het verdrietige is dat velen van ons bij Christus komen omdat we zondaars zijn, maar dan de rest van ons leven proberen te bewijzen dat we dat niet zijn. We proberen te verbergen wie we echt zijn en doen ons beter voor dan we zijn.

3. Tijd: 
Het kost tijd om te groeien. Deze tijd moet samen gaan met genade en waarheid. Als mensen willen we graag snelle oplossingen, maar we moeten door een proces gaan, de reis door de woestijn maken die tijd kost. We hebben ook tijd nodig om te groeien in de ene groeifase of ontwikkelingstaak, voordat we over kunnen gaan naar de volgende.

We leven in een louterende tijd, waarin het kwaad bestaat, terwijl God Zijn werk doet. Hij heeft een plan van verlossing en wil ons terugbrengen in de relatie met Hem en elkaar, weg uit de staat van isolement, pijn. Als we op een volwassen manier om leren gaan met goed en kwaad in ons leven, ervaren we slechtheid en mislukking als iets verdrietigs, want daardoor lukt het ons niet om van anderen te houden. Maar omdat we weten dat we in de genade staan, houden we energie over om bezorgd te zijn om degene die we hebben bezeerd. Dat is verdriet naar Gods wil in plaats van verlammende schuld. We aanvaarden en vergeven het slechte, terwijl we vasthouden aan het ideale, omdat we weten dat we de Geest als onderpand hebben en in Jezus opstaan in een nieuw leven. Nu kijken we nog in een wazige spiegel en hebben we te maken met het kwaad, maar ooit zal alles weer zeer goed zijn!

Dit is echt een moeilijk onderwerp en een lastige taak! Meld je gerust aan als je er behoefte aan hebt om hier verder over door te praten. 

AANMELDEN
Lees ook de artikelen over de andere drie ontwikkelingstaken: HechtingGezonde grenzen en Verantwoordelijkheid nemen

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden