Hunted

image

Hunted

Als je niemand kunt vertrouwen, waar kun je dan nog heen...

De afgelopen weken zat ik op het puntje van mijn stoel, zo leefde ik mee met het programma Hunted, waarin gewone burgers uit handen proberen te blijven van een speciale opsporingsdienst. De opsporingsdienst behandelt hen als gevaarlijke criminelen en heeft om die reden veel mogelijkheden en bevoegdheden. Voor de voortvluchtigen geldt dat een klein foutje, bijvoorbeeld een telefoontje, een pintransactie of informatie op je laptop fataal kan zijn!

In de bijbel kom je in Matteus 2 ook middenin zo'n verhaal terecht. Het verhaal van Hunter Herodes en de voortvluchtingen Jozef en Maria. Gewone burgers, maar niet zomaar voortvluchtig, want ze hebben Jezus bij zich. De Wijzen weten het: De pasgeboren koning van de Joden. Ze hebben zijn ster gezien en dat was zo bijzonder dat ze zijn gekomen om deze koning eer te bewijzen. Maar wat ze niet weten is dat ze met hun komst het leven van het kindje in gevaar brengen! Want Herodes schrikt zich een hoedje! Ook hij heeft meteen door dat dit niet zomaar een baby is. Hij roept alle priesters en wetsgeleerden bij zich en vraagt hen waar de Messias geboren zal worden. Wat er op dat moment in hem omgaat weten we niet. Maar zonder het te weten bevinden al deze mensen zich middenin een groot verhaal. Het verhaal van Gods verlossingsplan en de draak die achter de vrouw met het kind aanzit. ~ Openbaringen 12:4b

Herodes ontpopt zich als een ware Hunter. Via de Wijzen probeert hij de verblijfplaats van het kind te achterhalen. Hij kan geen pintransacties traceren of telefoontjes tappen. Maar hij veinst oprechte belangstelling: 'Ga naar Bethlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moeten jullie dat aan mij komen vertellen. Zodat ook ik het kindje eer kan gaan bewijzen...' Ook wil hij precies weten wanneer ze de ster voor het eerst hebben gezien. Phishing in de tijd van Jezus... Deze informatie komt van pas wanneer blijkt dat de Wijzen niet terugkomen. Herodes weet nu dat het kind niet ouder kan zijn dan 2 jaar. Plan B wordt in werking gesteld: Alle jongetjes tussen 0 en 2 jaar in dat gebied moeten gedood worden. Gelukkig zijn Jozef en Maria al lang weg met het kind! Want Gods plan faalt niet. Hij heeft zowel de de Wijzen als Jozef gewaarschuwd in een droom. 

De draak is woedend! Hij is de slang, de duivel of satan, die rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Hij is degene die de mensen verleidt om slechte dingen te doen. ~ Openbaringen 12:9

Satan is listig, een Hunter. Hij kan zich vermommen als een engel van het licht, zodat het kwaad haast niet te herkennen is. Zoals Herodes veinst dat ook hij het kindje eer wil bewijzen. Zoals de Hunters in het programma valse informatie over het extractiepunt verspreiden onder het netwerk van de voortvluchtingen. Ze maken een echt briefje na dat ze in handen hebben gekregen, in de hoop dat de voortvluchtingen het als echte informatie zullen aanzien en zo in de val lopen... Zo is satan en dan is het nodig dat je gewaarschuwd wordt èn luistert, het echte van het onechte onderscheidt. Zodat je niet in de val loopt, maar vlucht of een andere weg kiest. Want de draak is woedend. De vrouw en het kind heeft hij niet kunnen pakken, waardoor hij op zoek is gegaan naar haar andere kinderen: de christenen die in Jezus geloven...

Maar Gods plan faalt niet. Dat kunnen we leren van dit verhaal. Het vuur kan ons na aan de schenen gelegd worden, maar Jezus heeft al overwonnen. Zijn Koninkrijk is al gekomen. Het kwaad is overal om ons heen, maar Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon! ~ Kolossenzen 1: 13,14 

In die hoop leven wij! God is erbij, ook in 2021, wat er ook gebeurt! Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat...

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden