Visie en Missie

Wij verlangen ernaar om een plek te zijn waar ieder mens terecht kan met zijn of haar verhaal en geholpen wordt om Gods waarheid over zijn of haar leven te omarmen.

Ieder mens komt in zijn leven moeilijke situaties tegen  of zit met levens- en geloofsvragen. Het is belangrijk dat ieder mens daarin gekend en gezien wordt. In een tijd waarin iedereen altijd online is, is het fijn dat pastoraat ook online wordt aangeboden. Stichting E-pastoraat (ook genoemd e-pastoraat) doet dat door middel van e-mail. Een team van professionele, vrijwillige medewerkers is beschikbaar  voor mensen boven de 18 jaar voor wie contact via de e-mail een prettige manier is om te communiceren over een moeilijke situatie of levens- en geloofsvragen. 

De volgende karaktereigenschappen zijn uniek voor e-pastoraat:

  1. Laagdrempelig & veilig  
    In kerken vinden pastorale gesprekken vooral face-to-face plaats. Voor sommige mensen is die drempel te hoog. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien is iemand teleurgesteld in de kerk, of speelt schaamte een rol, waardoor de anonimiteit van e-mail de drempel verlaagt om hulp te zoeken.  
  1. Schrijven staat centraal  
    Sommige mensen uiten hun gevoelens en gedachten beter door te schrijven dan erover te spreken. Voor hen is pastoraat via de e-mail de meest geschikte vorm.  
  1. Bijbels en interkerkelijk  
    E-pastoraat staat voor professioneel, Bijbelgetrouw pastoraat maar is niet gebonden aan een specifieke kerkstroming of kerk. Ze is zo bereikbaar voor iedereen. De stichting is op die manier een verlengstuk van en een aanvulling op het  aanbod van kerken. In ons werk willen we ons vooral laten leiden door de heilige Geest. We weten ons afhankelijk van Zijn wijsheid en openbaring met betrekking tot wat er in iemands leven speelt en nodig is. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden