op afstand dichtbij

image

Op afstand dichtbij

Kan dat? Een actuele vraag in deze tijd en het afgelopen jaar! Hoe kun je dichtbij zijn als je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten? En anderhalve meter afstand moet bewaren wanneer je elkaar wel ontmoet. Elkaar niet aan mag raken. Als je online vergaderingen hebt.

Bij e-pastoraat is het werkoverleg heel persoonlijk. Dat begint al bij de opening, die vaak veel losmaakt. Maar ook de trajecten die we anoniem bespreken. Alles is gericht op groei, ook van onszelf. Daarbij stellen teamleden zich regelmatig heel kwetsbaar op. En ja, dan is het een gemis dat we niet fysiek bij elkaar zijn! Maar toch, toch hebben we ervaren dat we ook tijdens online overleg opgebouwd kunnen worden. Ook daar is ruimte voor tranen. Zonder knuffel of arm, dat wel. Maar op afstand toch dichtbij! Terwijl ik dit opschrijf heb ik de zin: 'Maar de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt' in mijn hoofd. Het komt uit het lied: 'Samen in de naam van Jezus.' Hij zegt: 'Waar 2 of 3 bijeen zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.' Zou Hij zich laten weerhouden door het internet? Wij kunnen elkaar niet aanraken en de techniek hapert nogal eens. Maar in Jezus zijn we toch met elkaar verbonden.

Op afstand dichtbij is bij e-pastoraat altijd actueel, niet alleen in deze tijd. Kun je dichtbij zijn als je alleen contact via de mail hebt? Uit een onderzoek in de jaren 80 door Takens, naar de relatie tussen cliƫnten en therapeuten, bleek dat cliƫnten meer intieme dingen over zichzelf vertellen als ze de therapeut als verder weg beschouwen. Afstand kan dus een mogelijkheid scheppen om emoties te uiten.

Takens zegt getroffen te zijn door de uitspraak van een Amerikaanse hoogleraar die het had over the stranger in the train; de vreemde die urenlang naast je zit en waaraan je de meest intieme gevoelens en gedachten toevertrouwt. Juist met het idee dat je deze persoon nooit meer terugziet.

Deze anonimiteit ervaren sommige mensen ook als prettig bij e-pastoraat. Daarbij proberen wij als pastoraal werkers altijd af te stemmen op God en Zijn leiding in een traject. In Handelingen 17:27 staat dat Hij van niemand van ons ver weg is. Hij weet precies waar iemand is in zijn of haar proces. Als we afgestemd zijn op Hem, kunnen we de juiste woorden vinden en soms precies datgene zeggen wat iemand op dat moment nodig heeft. Zodat de ander zich, ondanks de afstand, toch gezien en gehoord voelt. God doorbreekt echt alle grenzen! Hij is 'God met ons'. Immanuel. Op 'afstand', maar zo dichtbij!

Deze blog is door Wieke geschreven voor de nieuwsbrief van december 2020. Onze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je hieronder aan!

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden