Privacyverklaring

Stichting E-pastoraat (ook genoemd e-pastoraat) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting E-pastoraat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het aanmeldformulier, een e-mailbericht of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres. Daarnaast verzamelen we overige gegevens die je zelf verstrekt in je aanmelding, waaronder informatie over je geestelijke gezondheid, godsdienst of levensovertuiging.

Met als enige doel om je onze diensten te kunnen bieden: online pastorale hulp. De grondslag hiervoor is de overeenkomst die je aangaat met e-pastoraat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je gegevens worden gedeeld door de intake coördinator met de pastoraal werker waar je aan gekoppeld wordt. Deze mag jouw gegevens met niemand delen. Tenzij jij daar toestemming voor geeft. Stichting E-pastoraat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (altijd na toestemming).

Bewaren van persoonsgegevens 
Stichting e-pastoraat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afronding van een pastoraal traject versturen wij een evaluatieformulier. Alle e-mails en het aanmeldingsformulier worden vervolgens na een maand verwijderd. Ook als het evaluatieformulier niet ingevuld en teruggestuurd wordt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van e-pastoraat gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren en te verbeteren. Ze verzamelen geen persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting E-pastoraat en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@e-pastoraat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting E-pastoraat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen.

Beveiligen van persoonsgegevens 
Stichting E-pastoraat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We zijn constant bezig met het verbeteren van de veiligheid en privacy. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@e-pastoraat.nl

 Terug naar aanmelden

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden