image

Maak kennis met...

Sytske

Sytske is sinds april 2013 betrokken bij e-pastoraat. Ze heeft de studie Godsdienst Pastoraal Werk aan Azusa Theologische Hogeschool afgerond en heeft tijdens en naast haar studie kennis en ervaring opgedaan in het pastoraat. Sytske heeft haar eindstage bij e-pastoraat gelopen. Na haar studie is ze als vrijwilliger blijven werken, maar is na ongeveer een jaar tijdelijk gestopt om zich te kunnen richten op andere doelen en werkzaamheden. Sinds maart 2015 is Sytske weer terug en ze ziet ernaar uit om weer een stukje mee te mogen lopen met degenen die zich aanmelden voor een pastoraal traject. God is voor haar de bron en basis van haar leven. Hij overstijgt alles en is groter en veel meer dan ze ooit kon beseffen. Aan de andere kant is Hij zo nabij en betrokken in haar leven. Sytske wil God dienen met haar leven en afhankelijk zijn van God, ook in het werk voor Hem. Ze heeft het verlangen om mensen naar God toe te leiden met hun vragen en moeilijkheden en te zien hoe levens daardoor veranderen. Dat het leven, in welke situatie dan ook, dragelijk is met God. In december 2016 is Sytske samen met Wieke directeur van de stichting geworden. 

Wieke

Wieke is sinds juli 2013 betrokken als vrijwilligster bij e-pastoraat. Ze heeft na afronding van de HBO-V zeven jaar als verpleegkundige gewerkt, maar echt als een vis in het water was ze niet. Altijd was daar de vraag: Waar ligt mijn hart? Ze begon themadagen en conferenties te bezoeken. Voor persoonlijke groei, maar ook uit interesse in pastorale thema's. Het verlangen om hier iets mee te gaan doen begon te groeien. Het is Wieke's ervaring dat Gods timing perfect is. Wanneer Hij de leiding krijgt, gebeuren er de meest kostbare dingen waarbij wij een kanaal mogen zijn van Zijn liefde.'Voor mij gaat dit hand in hand met het onder ogen komen van mijn eigen verhaal. Ook daarin zoek ik naar inzicht, groei ik en raak ik mezelf soms kwijt. De grootste uitdaging in ons leven is misschien wel tevoorschijn komen en te worden wie we echt zijn! Het verhaal van mensen raakt mij.' In het voorjaar van 2013 heeft Wieke de studie HBO Counseling bij Scheidegger afgerond waar zij een literatuurstudie heeft gedaan naar het online creĆ«ren van een veilige context. Wieke schrijft ook blogs en artikelen voor de website.

Idelette

Idelette is in september 2014 gestart als vrijwilligster bij e-pastoraat. Door de contacten met mensen in (geestelijke) nood en de ervaring in haar persoonlijk leven waarin God Zich daadwerkelijk een Vader toonde en te vertrouwen was, kwam het verlangen om naar meer verdieping te zoeken. Die vond zij onder andere in het volgen van de tweejarige cursus Psycho Pastorale Hulperlening (het huidige PPT). Ook het deelnemen aan conferenties die te maken hadden met pastorale onderwerpen vormden haar. Dat leidde ertoe dat zij in de gemeente waar ze lid van is onderdeel uit ging maken van het pastorale team. De hoop die ze uitspreekt rond het werk van e-pastoraat is dat mensen waar zij op deze manier contact mee mag hebben de treffende woorden uit de Bijbel tot zich mogen nemen. Als daardoor het zicht op God, het leven van Jezus in hen en de vernieuwing van de Heilige Geest in hun leven een diepe uitwerking mag gaan krijgen, zal Gods Koninkrijk op aarde groeien en Jezus' tweede komst dichterbij komen.

Sandra

Sandra is sinds november 2015 betrokken bij e-pastoraat. Zij heeft na haar studie Psychologie jaren in de hulpverlening gewerkt. In onder andere de verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, en verslavingszorg. Sandra is in zowel haar werk als haar persoonlijk leven geconfronteerd geweest met de pijn en gebrokenheid van het bestaan. Zij probeert het te omarmen en zien als een manier om gevormd te worden. Bij God kan ze terecht voor antwoorden en ze ervaart Hem als een anker in haar leven, een bron van veiligheid en geborgenheid. Het werken bij e-pastoraat biedt haar de mogelijkheid om wat zij van God heeft ontvangen met anderen te delen. Zij vindt het mooi om Bijbelse principes te kunnen vertalen naar praktische tips voor alledaagse situaties. Zien hoe de Heilige Geest een nieuwe (en vaak onverwachte) wending geeft aan de verhalen van mensen vindt ze elke keer een verrassing en bemoediging. Ook kan ze de ervaring die zij opgedaan heeft toepassen in het contact met mensen aangezien de hulpvragen verweven kunnen zijn met psychosociale problemen.

...ons veelzijdige team

Hans

Hans is sinds juni 2015 betrokken bij e-pastoraat. Vanuit het verlangen om mensen te dienen heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de Stichting. Hij gelooft dat God zich in principe wil verbinden met ieder mens en vanuit die verbinding wil bevrijden, genezen en herstellen. Hans wil zich er graag voor inzetten dat mannen (en vrouwen) op een laagdrempelige manier contact kunnen zoeken, om zo uiting te geven aan hun worstelingen, problemen en zoektocht naar vrijheid, verantwoordelijkheid en authenticiteit. Hans heeft als contextueel pastoraal coach een eigen praktijk. Samen met zijn vrouw runt hij een B&B in Rotterdam, Zuid-Holland op voormalig vrachtschip de Unitas. Hij begeleidt mensen individueel en als echtpaar/partners. Zijn passie is herstel van huwelijken/relaties, vooral die in zeer zwaar weer verkeren. Hij werkt met het concept herstelweekend of midweek.

Susanne

Susanne is sinds 2017 betrokken bij e-pastoraat. Als verpleegkundige in het ziekenhuis en later in de wijk, heeft zij veel gesprekken gevoerd over ziekzijn, doel van het leven, zingeving, angst voor God en de dood. Daarnaast is zij in de kerk betrokken geweest bij pastoraat. In haar eigen groeiproces speelden en spelen de volgende vragen een rol: Wie is God? Wie ben ik en wat is mijn identiteit? Hoe leidt God mijn leven? Vragen die ze graag met jou onderzoekt. God is in haar eigen zoekproces de vaste grond onder het bestaan gebleken. De rots om op te bouwen en een burcht om veilig te schuilen. Het is haar grote verlangen dat mensen Gods grote liefde leren kennen door Zijn zoon Jezus Christus en dat als basis mogen weten voor hun leven en levenshouding.


Maaike

Maaikes liefde voor het pastoraat is geboren toen ze een aantal jaar geleden vrijwilligerswerk deed. Dit werk raakte haar en ze vond het bijzonder dat ze een tijdje mocht meelopen in het leven van kostbare mensen. Ze merkte dat het goed zou zijn om meer toerusting te ontvangen en besloot de driejarige opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College te gaan volgen. Het werd een intensieve maar zeer waardevolle tijd waarin ze veel geleerd heeft en zelf ook pastorale hulp heeft mogen ontvangen. In het voorjaar van 2019 kwam Maaike stage lopen bij e-pastoraat. Inmiddels heeft ze haar studie afgerond en is ze als vrijwilliger bij e-pastoraat aan het werk. Daarnaast is ze ook betrokken bij het pastorale werk in de kerkelijke gemeente waar ze deel van uitmaakt.

Nienke

Nienke is technisch opgeleid en werkt al jaren voor Philips in Drachten. Jaren geleden kreeg ze de wens om zich op pastoraal vlak te ontwikkelen, vanuit de behoefte om zelf verder te groeien. Ze heeft de 4-jarige Koinonia cursus, contextueel pastoraat gevolgd. Gedurende deze vier jaar heeft ze een andere kant van zichzelf leren kennen. Daarbij kwam de wens om wat ze zelf geleerd heeft door te geven aan anderen. Nienke heeft ervaren wat pastoraat via e-mail met je kan doen. Omdat ze ook graag schrijft, is e-pastoraat een ideale manier om anderen bij te staan. In 2020 kwam ze ons team versterken. Nienke wil graag de liefde van God de Vader, die Hij voor elk individu heeft, doorgeven en ze hoopt dat andere mensen door de moeilijkheden heen Hem gaan zien en ervaren als een liefdevolle, aanwezige Vader. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden