image

Maak kennis met...

Wieke

Wieke is sinds juli 2013 betrokken als vrijwilligster bij e-pastoraat. Ze heeft zeven jaar als verpleegkundige gewerkt, maar echt als een vis in het water was ze niet. Altijd was daar de vraag: Waar ligt mijn hart? Ze begon themadagen en conferenties te bezoeken. Voor persoonlijke groei, maar ook uit interesse in pastorale thema's. Het verlangen om hier iets mee te gaan doen begon te groeien. Het is Wieke's ervaring dat Gods timing perfect is. Wanneer Hij de leiding krijgt, gebeuren er de meest kostbare dingen waarbij wij een kanaal mogen zijn van Zijn liefde.'Voor mij gaat dit hand in hand met het onder ogen komen van mijn eigen verhaal. Ook daarin zoek ik naar inzicht, groei ik en raak ik mezelf soms kwijt. De grootste uitdaging in ons leven is misschien wel tevoorschijn komen en te worden wie we echt zijn!´ In het voorjaar van 2013 heeft Wieke de studie HBO Counseling bij Scheidegger afgerond waar zij een literatuurstudie heeft gedaan naar het online creëren van een veilige context. Wieke schrijft ook blogs en artikelen voor de website. 

Idelette

Idelette is in september 2014 gestart als vrijwilligster bij e-pastoraat. Door de contacten met mensen in (geestelijke) nood en de ervaring in haar persoonlijk leven waarin God Zich daadwerkelijk een Vader toonde en te vertrouwen was, kwam het verlangen om naar meer verdieping te zoeken. Die vond zij onder andere in het volgen van de tweejarige cursus Psycho Pastorale Hulperlening (het huidige PPT). Ook het deelnemen aan conferenties die te maken hadden met pastorale onderwerpen vormden haar. Dat leidde ertoe dat zij in de gemeente waar ze lid van is onderdeel uit ging maken van het pastorale team. De hoop die ze uitspreekt rond het werk van e-pastoraat is dat mensen waar zij op deze manier contact mee mag hebben de treffende woorden uit de Bijbel tot zich mogen nemen. Als daardoor het zicht op God, het leven van Jezus in hen en de vernieuwing van de Heilige Geest in hun leven een diepe uitwerking mag gaan krijgen, zal Gods Koninkrijk op aarde groeien en Jezus' tweede komst dichterbij komen.

Maaike

Maaikes liefde voor het pastoraat is geboren toen ze een aantal jaar geleden vrijwilligerswerk deed. Dit werk raakte haar en ze vond het bijzonder dat ze een tijdje mocht meelopen in het leven van kostbare mensen. Ze merkte dat het goed zou zijn om meer toerusting te ontvangen en besloot de driejarige opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College te gaan volgen. Het werd een intensieve maar zeer waardevolle tijd waarin ze veel geleerd heeft en zelf ook pastorale hulp heeft mogen ontvangen. In het voorjaar van 2019 kwam Maaike stage lopen bij e-pastoraat. Inmiddels heeft ze haar studie afgerond en is ze als vrijwilliger bij e-pastoraat aan het werk. Maaike is betrokken geweest bij het pastorale werk in de kerkelijke gemeente. Op dit moment is ze betrokken bij het kinderwerk.                                                                                                                                                                                                                             

Sandra

Sandra is sinds november 2015 betrokken bij e-pastoraat. Zij heeft na haar studie Psychologie jaren in de hulpverlening gewerkt. In onder andere de verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, en verslavingszorg. Sandra is in zowel haar werk als haar persoonlijk leven geconfronteerd geweest met de pijn en gebrokenheid van het bestaan. Zij probeert het te omarmen en zien als een manier om gevormd te worden en dit wil ze graag delen. Zij vindt het mooi om Bijbelse principes te kunnen vertalen naar praktische tips voor alledaagse situaties. Zien hoe de Heilige Geest een nieuwe (en vaak onverwachte) wending geeft aan de verhalen van mensen vindt ze elke keer een verrassing en bemoediging. Ook kan ze de ervaring die zij opgedaan heeft toepassen in het contact met mensen aangezien de hulpvragen verweven kunnen zijn met psychosociale problemen.

...ons veelzijdige team

Arie

Arie is sinds 2024 betrokken bij e-pastoraat. Hij heeft ruim 20 jaar een gemeente gediend in met name het pastoraat. De aanleiding om actief in het pastoraat gaan werken was dat hij mee mocht lopen met een ervaren man en zag wat het doet als iemand Gods genade en herstel ontvangt; Jezus als Heer en Heiland aanneemt en Zijn gebruiksaanwijzingen voor het leven. Vanuit een verlangen om zelf meer in het pastoraat toegerust te worden heeft hij de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College gevolgd. Na afronding van deze opleiding volgden vele studies en trainingen. Arie bestudeert ook graag de Bijbel en pastorale onderwerpen. Zijn verlangen is dat meer mannen vanwege de anonimiteit bij e-pastoraat hulp zoeken om zo te groeien, tot herstel komen en te worden wie ze echt zijn, namelijk een kostbaar kind van God.

Eva

Nadat Eva voor de 2e keer een burn-out kreeg tijdens haar werk als groepsleerkracht op de basisschool, heeft ze de stap gezet om een verlangen om te zetten in actie. In september 2021 is ze gestart met de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College. Eva wil graag haar kennis en vaardigheden uitbreiden middels deze opleiding. In januari 2023 kwam ze stage lopen en is gebleven. Samen met haar man was ze in haar vorige woonplaats betrokken bij het pastoraat, voornamelijk huwelijksvoorbereidingspastoraat. Haar passie ligt bij relaties. God heeft een huwelijk bedacht als beeld van zijn liefde voor ons mensen. Tegelijkertijd staan we altijd in relatie met anderen en met onze Vader. Eva hoopt en bidt dat ze, geleid door de Geest, een tijdje met anderen mee mag lopen in hun uitdagingen van het leven.   

Joke

Hoewel zij opgroeide in een christelijk gezin heeft Joke bij het verlaten van het ouderlijk huis ook de kerk verlaten. Het paste haar niet meer. Na een paar jaar liep zij vast op verschillende gebieden in haar leven en is de zoektocht naar God begonnen. Zij leerde Hem kennen als een trouwe, liefdevolle en genadige Vader. Daarna startte de zoektocht naar zichzelf: ‘Wie ben ik eigenlijk (geworden) en wie mag ik zijn?’  Zowel door haar eigen levensverhaal als door ervaringen die zij heeft opgedaan tijdens verschillende outreach activiteiten met OM in Moldavië en tijdens vrijwilligerswerk aan boord van de ziekenhuisschepen van Mercy Ships in Afrika, ontstond er een verlangen in haar hart om de ander te mogen dienen door een poosje met hen mee te lopen in een bepaalde levensfase. Om hiervoor toegerust te worden heeft zij de opleiding Pastorale Hulpverlening bij het Evangelisch College gedaan. In april 2023 heeft Joke haar laatste stage bij e-pastoraat gelopen en is daarna als vrijwilliger voor ons blijven werken. Ze heeft haar opleiding afgerond en vindt het fijn om mensen in hun zoektocht en geloofsvragen bij te staan.

Sonhwa

"Waar ben ik goed voor, Heer?" was mijn vraag aan God tijdens een geloofs- en identiteitscrisis vele jaren geleden. Op een avond zag ik de website van het Evangelisch College voorbij komen en dat zag ik als een teken van God. In 2015 begon ik vol goede moed aan de opleiding Pastorale Hulpverlening te Zwijndrecht. Na een half jaar besloot ik ermee te stoppen, want onderwerpen zoals 'afwijzing' en 'depressie' waren te confronterend. Wel heb ik altijd het verlangen gehad om de studie op te pakken als ik me sterk genoeg voelde om die confrontatie aan te gaan. In 2020 pakte ik de draad weer op. Er volgen drie prachtige jaren waarin ik stap voor stap heb mogen ontdekken Wie God is, maar er was ook veel ruimte om te ontdekken wie 'ik' ben. De komende periode mag ik stage lopen bij e-pastoraat. Ik kijk er naar uit om het geleerde in de praktijk te brengen, maar ik hoop vooral veel te leren van mijn collega's. Het antwoord op de vraag "Waar ben ik goed voor Heer?" heeft God inmiddels gegeven. Ik hoop dan ook dat ik in de toekomst anderen een duwtje in de rug mag geven in de juiste richting naar God en in het vinden van de identiteit in Christus.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden