image

Maak kennis met...

Wieke

Wieke is sinds juli 2013 betrokken als vrijwilligster bij e-pastoraat. Ze heeft zeven jaar als verpleegkundige gewerkt, maar echt als een vis in het water was ze niet. Altijd was daar de vraag: Waar ligt mijn hart? Ze begon themadagen en conferenties te bezoeken. Voor persoonlijke groei, maar ook uit interesse in pastorale thema's. Het verlangen om hier iets mee te gaan doen begon te groeien. Het is Wieke's ervaring dat Gods timing perfect is. Wanneer Hij de leiding krijgt, gebeuren er de meest kostbare dingen waarbij wij een kanaal mogen zijn van Zijn liefde.'Voor mij gaat dit hand in hand met het onder ogen komen van mijn eigen verhaal. Ook daarin zoek ik naar inzicht, groei ik en raak ik mezelf soms kwijt. De grootste uitdaging in ons leven is misschien wel tevoorschijn komen en te worden wie we echt zijn!´ In het voorjaar van 2013 heeft Wieke de studie HBO Counseling bij Scheidegger afgerond waar zij een literatuurstudie heeft gedaan naar het online creëren van een veilige context. Wieke schrijft ook blogs en artikelen voor de website. 

Idelette

Idelette is in september 2014 gestart als vrijwilligster bij e-pastoraat. Door de contacten met mensen in (geestelijke) nood en de ervaring in haar persoonlijk leven waarin God Zich daadwerkelijk een Vader toonde en te vertrouwen was, kwam het verlangen om naar meer verdieping te zoeken. Die vond zij onder andere in het volgen van de tweejarige cursus Psycho Pastorale Hulperlening (het huidige PPT). Ook het deelnemen aan conferenties die te maken hadden met pastorale onderwerpen vormden haar. Dat leidde ertoe dat zij in de gemeente waar ze lid van is onderdeel uit ging maken van het pastorale team. De hoop die ze uitspreekt rond het werk van e-pastoraat is dat mensen waar zij op deze manier contact mee mag hebben de treffende woorden uit de Bijbel tot zich mogen nemen. Als daardoor het zicht op God, het leven van Jezus in hen en de vernieuwing van de Heilige Geest in hun leven een diepe uitwerking mag gaan krijgen, zal Gods Koninkrijk op aarde groeien en Jezus' tweede komst dichterbij komen.

Hans

Hans is sinds juni 2015 betrokken bij e-pastoraat. Vanuit het verlangen om mensen te dienen heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de Stichting. Hij gelooft dat God zich in principe wil verbinden met ieder mens en vanuit die verbinding wil bevrijden, genezen en herstellen. Hans wil zich er graag voor inzetten dat mannen (en vrouwen) op een laagdrempelige manier contact kunnen zoeken, om zo uiting te geven aan hun worstelingen, problemen en zoektocht naar vrijheid, verantwoordelijkheid en authenticiteit. Hans heeft als contextueel pastoraal coach een eigen praktijk. Samen met zijn vrouw runt hij een B&B in Rotterdam, Zuid-Holland op voormalig vrachtschip de Unitas. Hij begeleidt mensen individueel en als echtpaar/partners. Zijn passie is herstel van huwelijken/relaties, vooral die in zeer zwaar weer verkeren. Hij werkt met het concept herstelweekend of midweek.

Sandra

Sandra is sinds november 2015 betrokken bij e-pastoraat. Zij heeft na haar studie Psychologie jaren in de hulpverlening gewerkt. In onder andere de verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, en verslavingszorg. Sandra is in zowel haar werk als haar persoonlijk leven geconfronteerd geweest met de pijn en gebrokenheid van het bestaan. Zij probeert het te omarmen en zien als een manier om gevormd te worden en dit wil ze graag delen. Zij vindt het mooi om Bijbelse principes te kunnen vertalen naar praktische tips voor alledaagse situaties. Zien hoe de Heilige Geest een nieuwe (en vaak onverwachte) wending geeft aan de verhalen van mensen vindt ze elke keer een verrassing en bemoediging. Ook kan ze de ervaring die zij opgedaan heeft toepassen in het contact met mensen aangezien de hulpvragen verweven kunnen zijn met psychosociale problemen.

...ons veelzijdige team

Maaike

Maaikes liefde voor het pastoraat is geboren toen ze een aantal jaar geleden vrijwilligerswerk deed. Dit werk raakte haar en ze vond het bijzonder dat ze een tijdje mocht meelopen in het leven van kostbare mensen. Ze merkte dat het goed zou zijn om meer toerusting te ontvangen en besloot de driejarige opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College te gaan volgen. Het werd een intensieve maar zeer waardevolle tijd waarin ze veel geleerd heeft en zelf ook pastorale hulp heeft mogen ontvangen. In het voorjaar van 2019 kwam Maaike stage lopen bij e-pastoraat. Inmiddels heeft ze haar studie afgerond en is ze als vrijwilliger bij e-pastoraat aan het werk. Maaike is betrokken geweest bij het pastorale werk in de kerkelijke gemeente. Op dit moment is ze betrokken bij het kinderwerk.                                                                        

Nienke

Nienke is technisch opgeleid en werkt al jaren voor Philips in Drachten. Jaren geleden kreeg ze de wens om zich op pastoraal vlak te ontwikkelen, vanuit de behoefte om zelf verder te groeien. Ze heeft de 4-jarige Koinonia cursus, contextueel pastoraat gevolgd. Gedurende deze vier jaar heeft ze een andere kant van zichzelf leren kennen. Daarbij kwam de wens om wat ze zelf geleerd heeft door te geven aan anderen. Nienke heeft ervaren wat pastoraat via e-mail met je kan doen. Omdat ze ook graag schrijft, is e-pastoraat een ideale manier om anderen bij te staan. In 2020 kwam ze ons team versterken. Nienke wil graag de liefde van God de Vader, die Hij voor elk individu heeft, doorgeven en ze hoopt dat andere mensen door de moeilijkheden heen Hem gaan zien en ervaren als een liefdevolle, aanwezige Vader.                                                              

Hendrik

Hendrik is vanaf maart 2023 betrokken bij e-pastoraat. Hij is al lange tijd werkzaam als persoonlijk begeleider in de GGZ. In zijn werk is hij veelvuldig geconfronteerd met gebrokenheid en lijden. Zijn verlangen is mensen bij God te brengen, zodat er weer hoop kan ontstaan. Ook in zijn eigen leven kent hij de gebrokenheid van het bestaan. Hij is ervan overtuigd dat God onze gebrokenheid gebruikt om ons dichter bij hem te brengen. Juist in onze zwakheid kan Gods kracht zichtbaar worden. Bij ieder mens gaat dat proces anders. Het is altijd weer verrassend om God aan het werk te zien in mensen. Zijn ervaring in gesprekken, met daarbij de kennis die hij in de jaren opgedaan heeft hoe het geestelijke verweven kan zijn met het psychische, neemt hij mee in het contact met mensen bij e-pastoraat. 

Eva

Nadat Eva voor de 2e keer een burn-out kreeg tijdens haar werk als groepsleerkracht op de basisschool, heeft ze de stap gezet om een verlangen om te zetten in actie. In september 2021 is ze gestart met de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College. Eva wil graag haar kennis en vaardigheden uitbreiden middels deze opleiding. In januari 2023 kwam ze stage lopen en is gebleven. Samen met haar man was ze in haar vorige woonplaats betrokken bij het pastoraat, voornamelijk huwelijksvoorbereidingspastoraat. Haar passie ligt bij relaties. God heeft een huwelijk bedacht als beeld van zijn liefde voor ons mensen. Tegelijkertijd staan we altijd in relatie met anderen en met onze Vader. Eva hoopt en bidt dat ze, geleid door de Geest, een tijdje met anderen mee mag lopen in hun uitdagingen van het leven. 

Vrijwillig en toegewijd!

Joke

Hoewel zij opgroeide in een christelijk gezin heeft Joke bij het verlaten van het ouderlijk huis ook de kerk verlaten. Het paste haar niet meer. Na een paar jaar liep zij vast op verschillende gebieden in haar leven en is de zoektocht naar God begonnen. Zij leerde Hem kennen als een trouwe, liefdevolle en genadige Vader. Daarna startte de zoektocht naar zichzelf: ‘Wie ben ik eigenlijk (geworden) en wie mag ik zijn?’  Zowel door haar eigen levensverhaal als door ervaringen die zij heeft opgedaan tijdens verschillende outreach activiteiten met OM in Moldavië en tijdens vrijwilligerswerk aan boord van de ziekenhuisschepen van Mercy Ships in Afrika, ontstond er een verlangen in haar hart om de ander te mogen dienen door een poosje met hen mee te lopen in een bepaalde levensfase. Om hiervoor toegerust te worden is zij in 2020 gestart met de opleiding Pastorale Hulpverlening bij het Evangelisch College. Op dit moment is zij als stagiair verbonden aan e-pastoraat.

Ook deel worden van ons team?

Heb jij een hart voor pastoraat? Bij Stichting E-pastoraat bieden we pastoraat via de e-mail. Dat betekent dat zowel de pastoraal medewerker als de pastorant onafhankelijk is van tijd en plaats. Het team komt één keer per maand bij elkaar voor werkoverleg of toerusting. Het werkoverleg is op dit moment op donderdagochtend in het midden van het land of op dinsdagavond online. Wij verlangen ernaar een plek te zijn waar iedereen terecht kan met zijn of haar verhaal en geholpen wordt om Gods waarheid over zijn of haar leven te omarmen. Als pastoraal medewerker werk je vrijwillig. Je mag zelf aangeven hoeveel uur per week je beschikbaar bent voor pastorale trajecten. Je werkt vanuit huis. Wij bieden een fijn en betrokken team, toerusting en een inwerkperiode waarin een collega met je meeleest. Verder reiskostenvergoeding voor het werkoverleg, de mogelijkheid om boeken aan te schaffen. Mail naar info@e-pastoraat.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden