Verantwoordelijkheid nemen


We hebben gezien dat we om te worden zoals we zijn bedoeld een aantal ontwikkelingstaken af moeten ronden in ons leven. In dit laatste artikel gaan we dieper in op volwassen worden. De laatste stap in ons ontwikkelingsproces. Dit is het laatste artikel in een serie naar aanleiding van het boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Dr. Henry Cloud.

Volwassenheid heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen. Het heft in eigen handen nemen en niet langer afhankelijk van onze ouders of andere mensen. Hun mening, hun goedkeuring of bevestiging. We maken onze eigen keuzes en nemen zeggenschap over die gebieden die ons zijn toevertrouwd. Om dit te kunnen is het belangrijk dat we de andere ontwikkelingstaken goed afronden. Doen we dit niet, dan krijgen we emotionele of psychische problemen, zegt Dr. Henry Cloud in zijn boek.

In Galaten 1:15 staat een hele inspirerende tekst. Paulus zegt daar het volgende:

'Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door Zijn genade heeft geroepen, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd…'

Paulus ging doen wat Jezus hem had opgedragen. Als een volwassen man, vervuld van de heilige Geest. Hij zocht geen bevestiging of toestemming van vooraanstaande apostelen. ZIj hadden het ook gemakkelijk verkeerd kunnen beoordelen, want even daarvoor was Paulus nog een fanatiek vervolger van de Christenen en de apostelen waren er niet bij toen Jezus Paulus riep. Dit betekent natuurlijk niet dat het niet wijs is om volwassen christenen om raad te vragen. God stuurde zelf  Ananias naar Paulus toe om hem de handen op te leggen. Het is ook geen vrijbrief voor eigenzinnigheid. Maar wanneer je leeft vanuit je identiteit in Christus concentreer je je niet langer op het negatieve beeld dat je hebt van jezelf of op het beeld dat anderen hebben van jou. Paulus had alle reden om onzeker te zijn. De christenen zouden hem zien aankomen! Maar wanneer je je concentreert op de Tegenwoordigheid van Christus in jou, word je een kanaal van Zijn liefde. Je volgt Hem op de voet, bent waar Hij is en doet het werk dat Hij van je vraagt.

David´s brothers saw a sheperd. God saw a king. Let God devine you and not others.
~ Toby Mac

Iemand die in de dodencel tot geloof was gekomen zei eens: 'Mensen herinneren mij aan mijn verleden, maar Jezus herinnert mij nooit aan mijn verleden. Hij herinnert mij aan mijn toekomst.' In Hebreeën 12:2 staat: Laten wij hierbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is voor ons tot het uiterste gegaan. Verlies de moed dus niet! Maar werp de last van de zonde waarin je verstrikt raakt van je af en loop vastberaden de wedloop die voor je ligt. Als je je blik gericht houdt op Jezus, kun je vertrouwen hebben in de afloop van die wedstrijd. Hij is je voorgegaan en heeft autoriteit van de Vader gekregen om terug te winnen wat verloren is. In Jezus krijg ook jij autoriteit om terug te winnen wat verloren is in jouw leven. Zo maakt God je deelgenoot in de strijd om te heroveren wat verloren is. Je neemt zeggenschap over je leven en die gebieden die God je toevertrouwt en wordt volwassen. In plaats van te blijven leven vanuit pijn, gebrokenheid en afhankelijkheid, ga je leven vanuit de gezagspositie die je hebt in Jezus.

In gesprek met je Vader in de hemel over de negatieve gedachten die je hebt over jezelf, kun je volledig tot je recht komen. Je bent in Christus Zijn geliefde kind en Hij wil jou graag bevestigen. Je denken vernieuwen en je helpen objectief naar jezelf en de wereld om je heen te leren kijken. Dat betekent dat je je opent voor mogelijkheden die je nooit hebt durven omarmen. Het is bij God niet belangrijk welke opleiding je hebt gevolgd, hoe intelligent je bent, hoe je carrière er uit ziet, of je misschien beperkingen hebt. Wat Hij voor jou voor ogen heeft is heel waarschijnlijk groter dan jij voor mogelijk houdt. En soms zijn het helaas ook anderen waardoor je ontmoedigd kunt raken en het zicht op wat God voor jou heeft weggelegd kwijtraakt. 

Vader van de heerlijkheid,
Ik bid U om een Geest van wijsheid;
openbaring in het kennen van U en verlichte ogen van het verstand. 
Zodat ik weet wat de hoop van Uw roeping is;
de heerlijkheid van Uw erfenis in de heiligen en de alles overtreffende grootheid van Uw kracht. 
Vader, ik strek me uit naar Uw bevestiging.
De eer van mensen wil ik niet langer zoeken. 
Ik vergeef degenen die mij niet hebben kunnen liefhebben, bevestigen en aanmoedigen zoals ik nodig had. 
Leid mij op de weg die eeuwig is.
Zodat ik wandel in de goede werken die U voor mij in gedachten hebt.

Meld je gerust aan voor een traject als je de behoefte hebt om hier verder over door te praten. Over afwijzing kun je meer lezen in de blog hierover.

AANMELDEN

Lees ook de artikelen over de andere drie ontwikkelingstaken: HechtingGezonde grenzen en Goed en kwaad begrijpen.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden