Wat je moet doen als je niet meer weet wat je moet doen


Dit artikel is een samenvatting van het boek ‘Wat je moet doen als je niet meer weet wat je moet doen – acht levenslessen’ van Henry Cloud en John Townsend.

Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij hoort hun klacht en komt te hulp.  ~ Psalm 145: 18,19

Soms kun je zo overmand worden door het leven, dat je even niet meer weet wat je moet doen. Je krijgt te maken met lichamelijke, psychische, relationele of financiële problemen en het kost je moeite om die problemen het hoofd te bieden. Een van de belangrijkste levenslessen die je dan kunt leren is dat God een weg baant door de woestijn. God kan verandering brengen in de meest hopeloze situaties. Zelfs als je je probleem aan jezelf te danken hebt. Maar de grootste belemmering om God te volgen op de weg door de woestijn is een gebrek aan vertrouwen. Allerlei twijfels kunnen de kop opsteken en vormen een snelstromende rivier waar niet overheen te komen is. 

De brug over die rivier is: vertrouwen. God baant de weg, maar jij moet op de brug stappen en gaan lopen. Hoe meer je je vervolgens laat leiden door geloof, hoe meer je te zien krijgt van de weg die God met je wil gaan. Die weg gaat vaak dwars door de problemen heen. 

De school van de weg met God bestaat uit acht levenslessen:

1. Begin je reis met God:  
De eerste levensles voor het vinden van de weg die God baant is: begin je reis met God. Wat we vaak doen in een moeilijke of pijnlijke situatie is nog meer ons best doen. We herhalen keer op keer hetzelfde gedrag en hopen dat het deze keer wel zal helpen om succes te hebben of een probleem te overwinnen. Maar als je zonder succes alles al hebt gedaan wat je kon bedenken is het geen oplossing om het nog een keer te proberen met je eigen beperkte kennis en kracht. 

Een andere logische reactie is: opgeven. Je verliest alle hoop dat het ooit nog goed zal komen en doet helemaal niets meer. Maar het besef dat je zelf niet verder kunt is juist het begin van nieuwe hoop.

God wacht op het moment dat je op je knieën gaat en Hem om hulp vraagt. Je stopt met het zoeken naar een weg in eigen kracht en onmiddellijk staan Gods hulpbronnen tot je beschikking. Hij doet zijn werk het best wanneer jij aan het eind van je mogelijkheden bent
…en dat toegeeft. 

Wat het probleem ook is, God zal een weg voor je banen. Misschien op een zeer onverwachte manier. Het is misschien ook niet de weg die jij dacht nodig te hebben. Maar als God een weg baant dan is dat een betekenisvolle en blijvende weg.

2. Kies je reisgenoten: 
God geeft de juiste mensen een plaats in je leven. Mensen die je kunnen helpen om je doel te bereiken. Sommigen zullen zomaar in je leven opduiken, ze worden precies op het juiste moment door God gestuurd. Maar vaak moet je ook zelf actief op zoek naar bijvoorbeeld hulpverleners, een vriend of een vriendin. Wie zijn in jouw leven de mensen die voor je klaarstaan, je aanmoedigen en niet bang zijn om je de waarheid te vertellen, zonder genade uit het oog te verliezen?

Je beste reisgenoten zijn degenen die op zoek zijn naar God en Gods weg in hun eigen leven. Zij groeien zelf voortdurend. Zij zullen je helpen om op de weg te blijven die God voor jou baant. Vertrouw je hart niet toe aan mensen die stilstaan of achteruit gaan. Maar ook niet aan kritische, veroordelende mensen. Zij kunnen je dromen vernietigen of je van Gods weg voor jou afbrengen. 

3. Zoek wijsheid:  
Vaak ontbreekt het ons aan inzicht in onze situatie. Als je je hopeloos voelt, komt dat vaak door het besef dat je niet weet wat je in jouw situatie moet doen of door het gevoel dat er niets aan te doen valt. De waarheid is dat God een weg zal banen. Je ziet het alleen op dit moment niet. Vraag God je de ontbrekende stukjes wijsheid te laten zien en je te helpen er actief naar op zoek te gaan. In Jakobus 1:5 staat: Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Er zijn ook mensen die de kennis hebben die jij mist. Mensen met inzicht kunnen naar boven brengen wat diep verborgen ligt in jouw hart. Maar er zijn ook mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Voor welke uitdaging je ook staat, er zijn anderen die hetzelfde hebben meegemaakt en er doorheen zijn gekomen.

Schroom niet om je aan te melden voor een pastoraal traject. We willen graag een reisgenoot voor je zijn!

AANMELDEN

4. Laat je bagage achter:  
Vanaf het moment dat we geboren worden ervaren we pijn en moeite in relaties en gebeurtenissen. In het ideale geval worden deze dingen verwerkt. Veel vaker wordt de pijn niet aangepakt, maar weggestopt. De ‘overtreder’ wordt niet vergeven. De angst wordt niet onder ogen gezien. Het conflict wordt niet opgelost. Met andere woorden: er is geen passende afsluiting. Het gevolg is dat we gevoelens en gedragingen uit het verleden meenemen die een negatieve invloed hebben op onze relaties en ons gedrag in het heden. Dat is je bagage.

God heeft je zo gemaakt dat je je verdriet en teleurstelling kunt verwerken. Als je daar niet bij geholpen bent toen je jong was, dan heb je dat niet geleerd. Je hebt koffers vol onopgeloste kwesties meegesleept naar je volwassenheid.

Een belangrijk onderdeel van de weg die God voor je baant is het achterlaten van je bagage voor je verder gaat. Hier volgen een aantal praktische tips om voor altijd alles af te sluiten wat nog niet afgesloten is:

  • Geef toe dat je een pijnlijk verleden hebt. 
  • Betrek anderen bij je genezing en rouw. Je hart uitstorten bij mensen die je oprecht liefhebben en in staat zijn het uit te houden bij jouw pijn opent een deur naar genezing en de steun die je daarbij nodig hebt.
  • Tranen helpen je bij het loslaten van je bagage. Laat het maar toe.
  • Ontvang zelf vergeving. Het kan zijn dat de pijn die je met je meesleept veroorzaakt is door eigen mislukkingen en fouten in het verleden. Als je je schuldig voelt, vraag God dan om dit van je weg te nemen. Als je weet dat je volkomen aanvaard, geliefd en vergeven bent, kun je vrij van schuld en schaamte door het leven. Als je anderen pijn hebt gedaan of gekwetst, dan vraagt God van je dat je naar hen toegaat en dit erkent. 
  • Vergeef anderen. Dit betekent niet dat je moet ontkennen dat iemand je gekwetst heeft en ook niet dat je de persoon in kwestie opnieuw moet of kunt vertrouwen. De toekomst van die relatie hangt van meerdere factoren af. Nee, vergeven is een streep halen door de schuld die iemand bij je heeft. Je rekent het niet langer aan. Vergeving is de prijs die je betaalt voor de vrijheid om vooruit te komen in je leven.
  • Onderzoek je wegen. Misschien heb je verkeerde patronen aangeleerd om met het leven, relaties, risico’s of liefde om te gaan. Deze gedragspatronen staan je in de weg om te ontvangen wat God voor je heeft. Onderzoek of de manier waarop je met mensen en problemen omgaat je misschien vasthoudt in het verleden. 
  • Zie jezelf met andere ogen. We zien onszelf door de ogen van mensen die ons liefhebben, maar vaak ook door de ogen van mensen die ons niet liefhebben of pijn gedaan hebben. Als je in je leven vooruit wilt komen, moet je jezelf leren zien door de ogen van God.

Wil je jezelf graag leren zien door Gods ogen? Dan is het e-book 'Worden wie je bent' misschien geschikt voor jou. Het gaat dieper in op je identiteit in Christus en je leert negatieve overtuigingen over wie je bent in Zijn licht te brengen. Ook vergeving komt aan de orde.

Lees meer

5. Geef je fouten en zwakheden toe:  
De vijfde levensles om de weg van God te vinden is dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, je eigen fouten en het accepteert als je terecht de schuld krijgt. Dit betekent dat je de verantwoordelijkheid voor je leven niet op iemand anders af kunt schuiven.

Soms staan we voor problemen die niet onze schuld zijn. Maar vaststellen wie in jouw situatie de schuldige is, is lang niet zo belangrijk als beslissen wat jij eraan gaat doen. Van belang is dat je door Gods kracht het heft in eigen handen neemt en wijsheid ontvangt om er iets aan te doen. Als je dat doet, zal God de weg banen. Maar het geeft ook vrijheid wanneer je in staat bent je eigen aandeel te erkennen. Je bent niet langer een slaaf van het verleden of van de situatie. Van valse hoop, van de wens dat iemand verandert of van ontmoediging en passiviteit.

6. Omarm je probleem: 
God ziet onze moeilijkheden heel anders dan wij. Hij vindt gezondheid en groei op de langere termijn belangrijker dan je gemak of ongemak op dit moment. Gods weg leidt je niet uit, maar door de problemen. Zo leer je van je moeilijkheden en vind je de weg van God. Misschien moet je daarom niet langer op zoek naar een uitweg. Als je naar God opgekeken hebt, zal hij je meevoeren op reis naar je eigen binnenste om je waardevolle lessen te leren. Hij zal het licht van zijn waarheid laten schijnen in de schuilhoeken van je hart en je oude wonden, zwakheden, houdingen en gezichtspunten laten zien waarin jij je moet onderwerpen aan zijn aanraking.

Je moet je protest tegen pijn en problemen opgeven. Je moet ze leren aanvaarden. Pas dan kun je ontdekken welke keuzes, routes, lessen en kansen je ter beschikking staan. Aanvaarding helpt je je aan te passen aan de werkelijkheid van het leven en het helpt je om op God te vertrouwen. God deinst niet terug voor problemen. Hij pakt ze aan, zelfs als hij er zelf door gekwetst wordt. Hij wil niets liever dan ons liefhebben en leiden, maar wij hebben hem vanaf het begin de rug toegekeerd. Telkens als hij probeert ons naar zich toe te trekken, keren wij ons tegen hem of proberen we onze eigen god te zijn. Daarom heeft God ook een probleem: Wij reageren heel anders op Zijn liefde dan hij verlangt. God reageert op dit probleem door het onder ogen te zien en de verantwoordelijkheid te nemen. Ondertussen lijdt hij hier zelf onder. Terwijl hij ons verlost, herstelt, vergeeft en geneest, lijdt hij onder alles wat wij hem laten doorstaan.

Vraag God niet om met je problemen af te rekenen, maar zie je problemen als de volgende stap in je groeiproces.

7. Neem het leven zoals het komt: 
Als God een weg voor je baant kost dat gewoonlijk tijd, dus we moeten God de tijd geven om zijn werk te doen. Meestal leren we iets niet in één keer. We moeten herhaaldelijk in contact komen met zijn liefde, waarheid, genade en hulp. Als je beschadigd bent door het leven heb je meer tijd nodig. Toch is het niet de tijd zelf die alle wonden heelt. Tijd is de context waarin Gods geneesmiddelen inwerken op jouw situatie. Als je je kniebanden verrekt hebt, wacht je ook niet af tot de tijd ze heelt. Je gaat naar een fysiotherapeut, laat misschien een brace aanmeten en volgt de adviezen op.

8. Heb God lief met heel je wezen:  
Als jij je in een slechte situatie bevindt en niet weet wat je moet doen, ga dan niet verder bij God vandaan. Kom dichterbij! Heb God lief in die situatie. Nodig hem uit in jouw gevoelens, gedachten en reacties. God leren kennen en hem liefhebben met heel je wezen is een levenslange reis. God liefhebben is tegen God zeggen: ‘U mag in mijn leven alles doen wat U nodig vindt.’ Als jij je zo voor hem openstelt, heeft hij toegang tot jou wanneer je zijn liefde, genade en steun nodig hebt.

Benieuwd naar meer van Dr. Henry Cloud en John Townsend? Lees ook de artikelen over 4 stappen naar een sterke identiteit: HechtingGezonde grenzenGoed en kwaad begrijpen en Verantwoordelijkheid nemen.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden