Wil jij zaaien in ons werk?

 
Pastoraat is een mooie manier om problemen en zorgen een plek te geven en/of op te ruimen. Dit gebeurt gelukkig in kerken van alle denominaties en dat is een zegen. Maar wat nu als je niet durft af te spreken met een pastoraal werker? Wat als de drempel te hoog is door schaamte, twijfel of zelfveroordeling? Deze drempel is bij e-pastoraat lager of misschien wel helemaal weg, waardoor iedereen met een internetverbinding gemakkelijk toegang kan krijgen tot kwalitatief goed pastoraat. Ik vind het mooi dat ik door middel van mijn donatie dit werk kan ondersteunen en waarborgen en zo mijn naaste kan helpen om in vrijheid te gaan leven.
~Ruud Hoevenaar – Structurele donateur

Zaaien

Wij verlangen ernaar om een plek te zijn waar ieder mens terecht kan met zijn of haar verhaal. In een tijd waarin iedereen altijd online is, is het fijn dat pastoraat ook online aangeboden wordt. Stichting E-pastoraat doet dat door middel van pastoraat via de e-mail. 
We willen graag dat de hulp die wij bieden beschikbaar is voor iedereen, ongeacht de financiële situatie. Kosten mogen geen drempel vormen. Met jouw steun zegen je ons werk, zodat wij op onze beurt de naasten die op onze weg komen, kunnen zegenen en bemoedigen en jouw vrijgevigheid een grote oogst opbrengt!

image

God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een grote oogst opbrengt.
~ 2 Korintiers 9: 10

 
Wij ontvangen geen subsidies, hebben geen winstoogmerk en de pastoraal werkers werken vrijwillig. Stichting E-pastoraat is aangewezen als ANBI en daarmee is jouw gift (onder voorwaarden) aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
IBAN NL05INGB0006431806 t.n.v. Stichting E-pastoraat in Hengelo.
(internationaal betalingsverkeer: BIC/SWIFT: INGBNL2A).
Stichting E-pastoraat steunen kan ook via de Givt-app

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden