Henri

Henri - Pastoraal werker E-pastoraat voor Mannen

Henri is sinds mei 2015 betrokken bij Stichting E-pastoraat. Vanuit betrokkenheid bij mensen die worstelingen ervaren in het leven, stelt hij zich beschikbaar voor de stichting. Hij gelooft dat God heling wil bieden aan mensen, en dat e-mailpastoraat drempelverlagend is voor mensen die op zoek zijn naar een uitweg uit hun problemen. Henri hoopt dat mannen via die anonieme kanaal hun vragen gaan stellen, zodat zij hun weg vinden naar het kruis en er werkelijk verandering gaat ontstaan. Het kruis is de enige plek waar werkelijke heling te vinden is.

Henri werkt als psychosociaal therapeut in zijn eigen praktijk. Daarnaast geeft hij trainingen in diverse disciplines, zoals: pastorale gespreksvaardigheden en opvoeden doe je zó. Voor bedrijven en instellingen biedt hij begeleiding in communicatieprocessen.