Sandra

Sandra is sinds november 2015 betrokken bij Stichting E-pastoraat.
Zij heeft na haar studie Psychologie jaren in de hulpverlening gewerkt. In de verstandelijk gehandicapten zorg, de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en andere takken van de geestelijk gezondheidszorg.

Sandra is in zowel haar werk als haar persoonlijk leven geconfronteerd geweest met de pijn en gebrokenheid van het bestaan. Zij probeert het te omarmen en zien als een manier om gevormd te worden maar toch roept het zoveel vragen op! Bij God kan ze terecht voor antwoorden en ze ervaart Hem als een anker in haar leven, een bron van veiligheid en geborgenheid.

Het werken bij Stichting E-pastoraat biedt haar de mogelijkheid om de genade en troost die zij van God heeft ontvangen met anderen te delen. Zij vindt het mooi om Bijbelse principes te kunnen vertalen naar praktische tips voor alledaagse situaties. Ernaast staan en zien hoe de Heilige Geest een nieuwe (en vaak onverwachte) wending geeft aan de verhalen van mensen vindt ze elke keer een verrassing en bemoediging. Ook kan ze de ervaring die zij opgedaan heeft in de geestelijk gezondheidszorg toepassen in het contact met mensen aangezien de hulpvragen verweven kunnen zijn met psychosociale problemen.