Susanne

Susanne is sinds 2017 betrokken bij e-pastoraat. Als verpleegkundige in het ziekenhuis en later in de wijk, heeft zij veel gesprekken gevoerd over ziekzijn, doel van het leven, zingeving, angst voor God en de dood. Daarnaast is zij in de kerk betrokken geweest bij pastoraat.

Wie is God? Wie ben ik en wat is mijn identiteit? Hoe leidt God mijn leven? Het zijn vragen die een rol speelden en spelen in haar eigen groeiproces. Vragen die ze graag met jou onderzoekt. God is in haar eigen zoekproces de vaste grond onder het bestaan gebleken. De rots om op te bouwen en een burcht om veilig te schuilen. Het is haar grote verlangen dat mensen Gods grote liefde leren kennen door Zijn zoon Jezus Christus en dat als basis mogen weten voor hun leven en levenshouding.