Idelette

Idelette - Pastoraal werker E-pastoraat voor Vrouwen

Idelette is in september 2014 gestart als vrijwilligster bij Stichting E-pastoraat. Door de contacten met mensen in (geestelijke) nood en de ervaring in haar persoonlijk leven waarin God Zich daadwerkelijk een Vader toonde en te vertrouwen was, kwam het verlangen om naar meer verdieping te zoeken. Die vond zij onder andere in het volgen van de tweejarige cursus Psycho Pastorale Hulperlening (het huidige PPT). Ook het deelnemen aan conferenties die te maken hadden met pastorale onderwerpen vormden haar. Dat leidde ertoe dat zij in de gemeente waar ze lid van is onderdeel uit ging maken van het pastorale team.

De hoop die ze uitspreekt rond het werk van Stichting E-pastoraat, is dat mensen waar zij op deze manier contact mee mag hebben de treffende woorden uit de Bijbel tot zich mogen nemen. Als daardoor het zicht op God, het leven van Jezus in hen en de vernieuwing van de Heilige Geest in hun leven een diepe uitwerking mag gaan krijgen, zal Gods Koninkrijk op aarde groeien en Jezus' tweede komst dichterbij komen.