Sytske

Sytske - Pastoraal werker E-pastoraat voor Vrouwen

Sytske is sinds april 2013 betrokken bij Stichting E-pastoraat. Ze heeft de studie Godsdienst Pastoraal Werk aan Azusa Theologische Hogeschool afgerond en heeft tijdens en naast haar studie kennis en ervaring opgedaan om te werken in het pastoraat. Sytske heeft haar eindstage bij Stichting E-pastoraat gelopen. Na haar studie is ze als vrijwilliger blijven werken, maar is na ongeveer een jaar tijdelijk gestopt om zich te kunnen richten op andere doelen en werkzaamheden. Sinds maart 2015 is Sytske weer terug en ze ziet ernaar uit om weer een stukje mee te mogen lopen met de vrouwen die zich aanmelden voor een pastoraal traject.

God is voor haar de bron en basis van haar leven. Hij overstijgt alles en is groter en veel meer dan ze ooit kon beseffen. Aan de andere kant is Hij zo nabij en betrokken in haar leven. Sytske wil God dienen met haar leven en afhankelijk zijn van God, ook in het werk voor Hem. Ze heeft het verlangen om mensen naar God toe te leiden met hun vragen en moeilijkheden en te zien hoe levens daardoor veranderen. Dat het leven, in welke situatie dan ook, dragelijk is met God.