Informatie voor kerken


 
Het is zo waardevol als er iemand naar je wil luisteren! 
Zelf merk ik in pastorale gesprekken hoe mooi dat is en hoe goed het mensen doet. Maar wat kunnen contacten via e-mail ook diep gaan en ruimte geven aan mensen die gehavend zijn door het leven en worstelen met allerlei diepe vragen. Daarom ben ik heel blij met e-pastoraat. Want ik geloof dat het voor veel mensen echt een zegen zal zijn als ze de weg hier naartoe zullen vinden en via mailcontact kunnen ervaren dat er mensen zijn die liefdevol naar hen luisteren. 
~Jos Douma – Predikant en auteur

 

Screenshot
In kerken vinden pastorale gesprekken vooral face-to-face plaats. In een tijd waarin iedereen altijd online is, is het fijn dat pastoraat ook online aangeboden wordt. 
Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor e-pastoraat. Schaamte kan een rol spelen, waardoor de anonimiteit van e-mail de drempel verlaagt om hulp te zoeken. Het missen van aansluiting in de kerk of teleurstelling kan een reden zijn. Maar ook gewoon het fijn vinden om (van zich af) te schrijven! We merken dat er behoefte is aan deze vorm van pastoraat. Daarmee vormt e-pastoraat een aanvulling op het pastoraat dat kerken en andere organisaties bieden. We willen graag samenwerken!
Het is niet belangrijk wie plant en wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. ~ 1 Korintiërs 3:7
U kunt u ons steunen door:
  • Materiaal van ons in uw kerk neer te leggen
  • Mensen te verwijzen naar ons of een link op uw website
  • Stichting E-pastoraat op uw collecterooster te zetten
  • Eenmalige of Structurele Donatie
Een traject bij e-pastoraat is gratis... We willen graag dat de hulp die wij bieden beschikbaar is voor iedereen, ongeacht de financiële situatie. Kosten mogen geen drempel vormen. 
...maar het kost wel geld! We zijn afhankelijk van vrijwillige giften en donaties. Hoewel onze pastoraal werkers op vrijwillige basis werken, bieden zij professionele hulp. Maandelijks komt het team bijeen vanuit het hele land voor werkoverleg en intervisie. Daarnaast is er geld nodig voor onze website, ICT, materialen en verdere professionalisering.
Lees hier ons jaarverslag en beleidsplan 
Stichting E-pastoraat staat ook in de Givt-app.
IBAN: NL05 INGB 0006 4318 06

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden